Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

MISS EARTH POLAND 2018

 

 

 

§ 1
Postanowienia ogólne

oraz:

 

 

 

§ 2
Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 

reprezentowany przez:

 

e-mail: biuro@missearthpoland.pl

www.missearthpoland.pl

 

 

 

§ 3
Prawa i obowiązki Organizatora Konkursu

 

 

§ 4
Użycie Znaków Towarowych oraz nazwy Miss Earth Poland

 

§ 5
Organizacja i przebieg Konkursu

Poszczególne Etapy Konkursu poprzedzają Kwalifikacje, w ramach których przeprowadzone są Castingi.

 

Finał Konkursu.

 

 

Kostiumy kąpielowe dwuczęściowe lub jednoczęściowe;

Suknie koktajlowe lub ślubne;

Suknie wieczorowe.

 

Miss Earth Poland 2018;

Miss Earth-Air Poland 2018;

Miss Earth-Water Poland 2018;

Miss Earth-Fire Poland 2018;

Miss Earth Bikini Poland 2018.

 

Jury Konkursu

 

Obrady Jury Konkursu

 

Głosowanie publiczności

 

 

 

§ 7
Udział Uczestniczek w Konkursie

Warunki udziału Uczestniczki w Konkursie:

 

Przystąpienie Uczestniczki do Konkursu:

 

Dyskwalifikacja w Konkursie oznacza dla Uczestniczki w szczególności:

 

 

 

§ 8
Nagrody w Konkursie

Nagrodami regulaminowymi w Konkursie są:

 

Nagrodami pozaregulaminowymi w Konkursie są:

 

 

 

§ 9
Prawa i Obowiązki Laureatek Konkursu

Nieodpłatnego uczestniczenia w:

 

 

 

§ 10
Postanowienia końcowe